Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 15 2013

inyouuu
Chyba czas juz wstać.
Zamknać drzwi, zniknać we mgle.
Ty nie starasz się zatrzymać mnie.
No tak, taka właśnie była ta cała nasza przyjaźń.
— ostatnie wspólne zdjęcie
Reposted fromhysterie hysterie viamissdark missdark
inyouuu
Lubię, kiedy ktoś rozumie mnie, wtedy jak nie mogę się wysłowić.
Reposted frommefir mefir viamissdark missdark
inyouuu
5879 2214 420
Reposted fromironicdreams ironicdreams viamissdark missdark
inyouuu
3764 223c 420
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viamissdark missdark
inyouuu
0774 bfcb 420
Reposted fromchowder chowder viamissdark missdark
inyouuu
7678 f3d4 420
Reposted fromitoweryou itoweryou viamissdark missdark
inyouuu
Trzeba mieć wrażliwość  księżniczki i wytrzymałość kurwy. Tego się trzymam.
— Anna Dymna
Reposted frommefir mefir viamissdark missdark
inyouuu
Pewne znajomości po prostu trzeba odchorować. Raz krócej raz dłużej, ale tak chyba musi być... Nieważne jak intensywna była ta znajomość ani jak długo trwała, jeśli ktoś utkwił ci w sercu jak pierdolona zadra to łatwo z niego nie wyjdzie. Nie ma co się łudzić. Przepłacze się kilka nocy, domaluje się kilka blizn, wypije kilka litrów alkoholu albo zamknie się w domu na kilka dni... Może w końcu ten smutek przejdzie i nie będzie już kuło.
Reposted fromapatyczna apatyczna viamissdark missdark
inyouuu
4514 4a5a 420
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul viamissdark missdark
inyouuu
6972 1cf8 420
Reposted fromchocoway chocoway viamissdark missdark
inyouuu
5994 3a35 420
Reposted fromperseweracje perseweracje viamissdark missdark
inyouuu
2008 ad29 420
Reposted fromchocoway chocoway viamissdark missdark
inyouuu
Widzę, że nie wiele rozumiesz z tego co do Ciebie czuję
— Pidżama Porno - "Goszka"
Reposted fromhouseofpain houseofpain viamissdark missdark
inyouuu
0238 9318 420
Reposted fromprudery prudery viamissdark missdark
inyouuu
3695 1381 420
Reposted fromcaramina caramina viamissdark missdark
inyouuu
9997 1165 420
Reposted fromparamaribo paramaribo viamissdark missdark
inyouuu

... mnie się miłość źle kojarzy ...

— Anna Ficner-Ogonowska - Alibi na szczęście
Reposted fromIriss Iriss viamissdark missdark
inyouuu
6923 3d0b
Reposted fromIlivedreams Ilivedreams viamissdark missdark
inyouuu
Reposted fromzielono zielono viamissdark missdark
inyouuu
9605 2ceb 420
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viamissdark missdark
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl