Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 15 2013

6637 9dc8 420
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viaolakocie olakocie
inyouuu
6869 a2ea 420
to ja (:
Sponsored post
feedback2020-admin
inyouuu
4201 0647
Chyba nie tylko ja....
Reposted fromgochiii gochiii viaSayid Sayid
inyouuu
może myślisz, że to dla mnie łatwe
a tracę oddech, gdy widujemy się przypadkiem
— Białas
inyouuu
Nikt mnie nie potrzebuje.
Z każdym dniem coraz bardziej to do mnie dociera...
— yourheartbeat.soup.io
Reposted fromyourheartbeat yourheartbeat
inyouuu
i wiesz co? zaczęli żyć na odpierdol
— Bonson/Matek
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere
inyouuu
Nigdy nie jestem wystarczająco dobra. Zawsze ktoś musi się mnie pozbyć albo po prostu odsunąć i uzupełnić to, czego mu brakuje we mnie kimś innym.
inyouuu
0614 3261 420
Reposted fromsoSad soSad viawelfare welfare
inyouuu
trochę kultury, krnąbrna dziwko.
— właśnie dziwko.
inyouuu
2958 0f81 420
magia zupy część 2323524353
Reposted fromnivea nivea viapeoplealwaysleavee peoplealwaysleavee
inyouuu
Przeprosić można kogoś, kogo się potrąciło na ulicy, a nie kogoś, kogo się miało w dupie przez kilka miesięcy.
Reposted frominvisible-twelve invisible-twelve viawelfare welfare
inyouuu
Każde wspomnienie ma swoją piosenkę.
Reposted fromlabellavita labellavita viaoceanstrat oceanstrat
inyouuu
9943 9fb2
chcę takiego smsa. proszę
Reposted fromobsessive obsessive viaoceanstrat oceanstrat
inyouuu
6017 c127 420
Reposted fromdailylife dailylife viaSayid Sayid
inyouuu
2098 4b76
Reposted fromjadzka jadzka viamissdark missdark
inyouuu
8168 4e90 420
takie hobby
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viamissdark missdark
inyouuu
7255 cfe0 420
Reposted fromwitamwitam witamwitam viamissdark missdark
inyouuu
'I jeśli kiedykolwiek za mną zatęsknisz, to pamiętaj, ja nie uciekłam, to ty pozwoliłeś mi odejść.'
Reposted fromshapeofmyheart shapeofmyheart viamissdark missdark
inyouuu
Bo nigdy nie myślisz, że ostatni raz jest ostatnim razem. Myślisz, że będzie więcej. Myślisz, że masz wieczność, ale nie masz. Potrzebuję znaku, że coś się zmieni, potrzebuję powodu, żeby iść dalej. Potrzebuję jakiejś nadziei.
— Grey's Anatomy
Reposted frommiedzyslowami miedzyslowami viamissdark missdark
inyouuu
Właściwie nie jestem zabawny. Jestem bezczelny, tylko ludzie myślą, że żartuję.
Reposted frompffft pffft viamissdark missdark
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...